Piotr Łupina

    About Piotr Łupina

    Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów. Uczelnię ukończył z wynikiem Bardzo Dobrym. W roku 2002  złożył egzamin z wynikiem pozytywnym na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa uzyskując dyplom nadany przez Ministra Skarbu Państwa. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł licencjonowanego Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. W biznesie czynnie i nieprzerwanie uczestniczy od roku 1999.

    Compare listings

    Porównać