Aktualności

Wykop szerokoprzestrzenny

Rozpoczęliśmy budowę naszej nowej inwestycji Royal Residence.   "Wykopy szerokoprzestrzenne – o szerokości dna większej niż 1,5 m wykonuje się dla domów podpiwniczonych (w całości lub częściowo), obiektów liniowych albo przy działce na mało spoistych gruntach. Dno takiego wykopu powinno się znaleźć poniżej poziomu przemarzania gruntu. Poziom ten może wynosić od 0,8 do 1,4...

Ruszyła budowa Rezydencji Szafranowa

Minął miesiąc od rozpoczęcia budowy Rezydencji Szafranowa. Przez ten czas zostały wykonane następujące prace: Roboty ziemne: wykop ziemi pod budynki i ławy fundamentowe; obsypanie ścian fundamentowych ziemią z zagęszczeniem; wywóz nadmiaru ziemi, wyrównanie terenu. Ławy fundamentowe: podkład pod ławy z chudego betonu B10; ławy i stopy fundamentowe z betonu B25/W6 – zbrojone...

Compare listings

Porównać